Israel, Marocko och USA utvecklar freden i Mellanöstern