Israel lättar på coronaregler tex för de som vill återvända från utlandet

Israel öppnar nu bland annat köpcenter, gym och gallerior. Det blir även enklare att komma hem till Israel för återvändare. Israel och palestinierna fortsätter att arbeta för att begränsa spridningen av coronaviruset bland sin respektive befolkningar.

Hälsoministeriet ska genomföra antikroppstester för att kartlägga hur populationen är immuniserad. 6346 personer i Israel har hittills testat positivt för coronaviruset. 239 personer har dött. På Västbanken och i östra Jerusalem testade 527 personer positiva, men endast två personer har dött. På Gazaremsan diagnostiserades 20 personer. Vissa coronaviruskliniker stängs eftersom smittfallen minskar.

Försiktigt återöppnande av ekonomin

Den israeliska regeringen godkände en rad åtgärder för att på börja avvecklandet av lockdown i ett försiktigt återöppnande av ekonomin.

Enligt hälsoministeriets riktlinjer får antalet personer som besöker ett köpcentrum eller en marknad inte överstiga en person per 20 kvadratmeter. Ett avstånd på två meter gäller mellan varje shoppare. Gym får inte ha fler än en person per 10 kvadratmeter.

Skyltar ska finnas utanför köpcentra och marknader för att informera kunder om maximalt antal personer som får komma in i en butik samtidigt.

Specifika områden kommer att utses för personer som köar. Människor är skyldiga att använda andningsskydd  i gallerior och på marknader. De som inte har andningsskydd kan bötfällas.

Desinfektionsmedel ska finnas tillgängliga för alla besökare hela tiden. Personer som inte bär skyddsmask får inte besöka marknader.

Enklare att komma hem till Israel

Den israeliska regeringen förlängde kravet på att de som återvänder från utlandet ska isoleras på hotell, men en viss ökad flexibilitet finns nu. Tidigare har de som återvänder till Israel tvingats stanna på speciella hotell men nu får återvändare stanna i sina hem av hälsomässiga eller personliga skäl alternativt andra rimliga anledningar.

Kravet finns på de som återvänder från utlandet att dessa ska kunna bevisa att de har en lämplig plats för självisolering för att förhindra de smittar andra i sina egna hushåll. Äldre människor och familjemedlemmar som äger sina egna hem är grupper som enklast får dispens.

Text: Mikael Höglind – Källa: Harretz