Israel bortom alla problematiseringar – ett fantastiskt land

Agriculture in Israel - Photo: Agroproject.co.ilDet finns skäl att puffa för denna artikel skriven 2014 av Lisa Abramovicz som beskriver ett Israel som trots svåra prövningar lyckats hålla ihop sitt folk. Abramovicz uppmanar läsaren att tillfälligt bortse från Israels konflikter med grannstaterna och se det positiva med landet bortom alla problematiseringar som omgett landet i nästan all internationell medierapportering. 

Hon ber oss tänka på de nu 67 år som förflutit sedan landets skapades och trots dåliga odds i formen av 7 krig, 5 väpnade konflikter, över 20 000 raketattacker, mer än 170 självmordsbombningar, tusentals terrorattacker och trots förlusten av 23 000 soldater och många tusen civila, gjort fantastiska tekniska framsteg till nytta för hela världen och levt vidare som en liberal, demokratisk stat med lika rättigheter för alla medborgare.

Hon betonar att Israel som har den största invandringen i världen och då integrerat invandrare från 160 länder ändå hållit sin nationella identitet intakt.

Israel har proportionellt sett fler forskare än andra länder och ligger i framkanten när det gäller IT, data- och nätsäkerhet, biomedicin, ekologisk hållbarhet, avsaltningsteknik, bevattningsteknik och modernt jordbruk.

Läs mer i Lisa Abramoviczs artikel

Text: Mikael Höglind, foto: agroproject.co.il