Handelskammaren Sverige-Israel – Israels näringsliv – en orientering

Satellite image Israel January 2003Handelskammaren Sverige-Israel har i februari 2014 kommit ut med en orienterande rapport om Israels näringsliv och samhälle.

Text: Mikael Höglind, image: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

I en sammanställning av basfakta om Israel kan tex följande data noteras:

 • Bank of Israel beräknar att landets BNP kommer att växa med 3,5% under 2014.
 • Israel är världsledande inom FoU och tre israeliska universitet ingår bland världens topp 200.
 • Israel rankas som nr 11 bland de länder som har världens lyckligaste folk, före USA, UK och Frankrike.
 • Medellivslängden (CIA Yearbook) i Israel är 78,96 år för män och 83,49 för kvinnor, vilket är bland de högsta i världen. Medellivslängden i Sverige är för män 78,95 år, för kvinnor 83,79 år.
 • Israel har 8,132 miljoner invånare (2014).
 • BNP per invånare anges till 33900 US dollar (enligt CIA Yearbook 2012). BNP per person i Sverige ligger på 55072 enligt Globalis.se.
 • Arbetslösheten ligger under den svenska och var andra halvåret 2013 cirka 6,2 %.
 • Israel är ett land med välutvecklad välfärd med barnbidrag, arbetslöshetskassor och en LAS-liknande lagstiftning.
 • Israelisk sjukvård är kostnadsfri för patienten, men man måste tillhöra någon av de fyra auktoriserade sjukförsäkringskassorna.
 • Medicinskt ligger israelisk sjukvård i världstoppen. Antalet läkare var 25 542 (2010) eller 3,36 läkare per tusen invånare vilket är ett av de högsta antalen i den industrialiserade världen.
 • Alla i Israel bosatta pensionärer är tillförsäkrade en grundpension på 2700 kronor i månaden för ensamstående och 4063 kronor för ett par (2013).

Faktorer som starkt påverkat Israels näringslivsutveckling

 • Stor invandring av judiska företagare och akademiker före 1939 och i modern tid invandring av ryska forskare och ingenjörer. Genom invandringen från fd Sovjetunionen fick Israel ett tillskott på bland annat: 108 000 ingenjörer, 23 000 läkare,  50 000 lärare och 21 000 artister och musiker.
 • Det har skett en utvandring till USA och sedan en återinvandring med nya kunskaper och kapital.
 • Högteknologisk utbildning inom försvarsmakten.
 • Införande av marknadsekonomi och allmänt välskötta statsfinanser.
 • Israel är världsledande inom forskning och utveckling per person. Staten satsar genom ”The Chief Scientist” på nya uppfinningar och innovationer. Universiteten licensierar ut sina forskares upptäckter och patent till näringslivet.

Läs hela rapporten

Mikael Höglind