Mikael Höglind: Israel, landet där demonstranterna inte slås ned med våld