Skicka ner svensk polis för att hämta hem svenskarna som begår brott i medelhavet