Gränsdragningarna som lade grunden för dagens Mellanösternkonflikter och ett utsatt Israel

  Få människor i den allmänna debatten om Israel och konflikterna runt landet verkar egentligen förstå Israels folk av idag och den historia som de ärvde sedan det Osmanska riket föll och Mellanöstern delades upp mellan judar och araber. Här följer ett försök att skapa förståelse kring vad som egentligen hände ur ett israeliskt perspektiv. …