WHO: Livslängden i Israel – en av de högsta i världen

 

En ny hälsorapport visar att Israel har högst position avseende en rad olika hälsoindikatorer, som livslängd samt förmåga att överleva en hjärtattack, cancer och diabetes. Det skriver dr Itay Gal för Ynet.

Text: Mikael Höglind

Rapporten som producerades av WHO och publiceras i maj varje år bygger på hälsostatistik från en rad OECD-länder. Data pekar på att både män och kvinnor klarar sig bättre än personer från andra OECD-länder. Även hälsovården fungerar bra i Israel visar andra data från vården.

Israel är ett bra land att leva in om vi också tittar närmare på mödrarvård, spädbarnsöverlevnad, miljörenhet, alkoholkonsumtion och droger.

Medelåldern i Israel ligger enligt en undersökning från 2015 på 82,5 år bland män och kvinnor sammantaget (män 80,6 år och kvinnor 84,3 år). Bara Irland, Schweiz och Island har i genomsnitt äldre män än Israel.

Vaccinationstäckningen är extremt hög (upp till 97%), men några rapporter om vaccinrisker nämner inte Ynet i artikeln: ”World Health Organization: Life expectancy in Israel—one of the highest in the world”.

”The World Health Organization also examined the chances of dying from serious diseases including heart attack, stroke, cancer and diabetes at the age of 30 to 70. In this index, Israel is in fifth place in the world, with a 9.3 percent risk of dying from serious diseases—only Iceland, South Korea, Japan, Switzerland and Sweden rank higher.”

Text: Mikael Höglind