Israeler och araber delar målsättning med “The Israeli Awakening”