Israeler och araber delar målsättning med “The Israeli Awakening”

Medborgare i Israel. Foto: Levi Meir-Clancy (levi.pictures). Licens: Unsplash.com
Medborgare i Israel. Foto: Levi Meir-Clancy (levi.pictures). Licens: Unsplash.com

 

Efter upproren i länder som : Egypten, Tunisien, Libyen, Yemen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och fienden är de skyhöga levnadskostnaderna och de politiker som inte agerar för folkets bästa utan istället för sitt eget i första hand, skriver MSNBC, men det är inte bara israelerna som drabbas utan även araber.

Läs mer